เมื่อคำสั่ง file editor ใน tools ของ Yoast SEO หายไป

Yoast SEO file editor missing

ในปลั๊กอินของ Yoast SEO ของ WordPress จะมีคำสั่ง file editor ที่ให้เข้าสามารถเข้าไปแก้ไฟล์ใน robots.txt และ .htacess จากหลังบ้านของ WordPress ได้โดยตรง ซึ่งปกติจะอยู่ในเมนู Tools บางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาว่าคำสั่งนี้มันหายไป ใครเจอปัญหานี้มาดูวิธีแก้ไขกันครับ

คำสั่ง file editor ใน tools ของ Yoast SEO หายไป

สาเหตุของเรื่องราวนี้ เกิดจากมีการไปตั้งคำสั่ง ​define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true );  ในไฟล์ wp-config.php ซึ่งอยู่ใน Root directory

คำสั่ง file editor ในเมนู Tools ของ Yoast SEO

หลังจากเราเข้าไปลบคำสั่งบรรทัดนี้ออกไป หรือเปลี่ยน true เป็น false เท่านี้คำสั่ง file editor ที่หายไปก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วครับ