Category Archives: เว็บบอร์ด SMF

วิธีการเปลี่ยนรูป Favicon ของบอร์ด SMF อย่างง่ายๆ

วิธีการเปลี่ยนรูป Favicon  favicon1 ของบอร์ด SMF ที่ให้มาอย่างง่ายๆ

1. สร้างรูปที่ต้องการใช้เป็น favicon ด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปต่างๆ เช่น Photoshop  ให้มีขนาดของรูปเป็น  16×16 pixels หรือ 32×32 pixels  แล้วบันทึกชื่อเป็น favicon (มีนามสกลุเป็น .ico)

2. อัพโหลดรูป favicon.ico ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ขึ้นโฮสท์ให้อยู่ในไดเร็กทรอรี่เดียวกับ index.php โดยบันทึกทับ favicon.ico เดิมที่มีอยู่ โดยใช้โปรแกรม FTP  เช่น Filezilla เป็นต้น  เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

 

วิธีการใส่ META tag ใน SMF เพื่อยืนยันตัวตนของเว็บกับ Google Webmaster tools

เราสามารถใส่ META tag ใน SMF เพื่อยืนยันตัวตนของเว็บกับ Google Webmaster tools ได้ง่ายๆ ในไฟล์ของธีมที่ชื่อ index.template.php ถ้าเราใช้ธีมเดิม(default) ก็อยู่ในไดเร็กทอรี่ public_html/Themes/default นั่นเอง โดยการ edit ไฟล์ index.template.php แล้วแทรก META tag ของ Google ก่อนบรรทัด

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=’, $context[‘character_set’], ‘” />

ได้เลยครับ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง สวัสดีครับ